"Frederikshavn
Kong Ørtoft
Han er død i sommeren 1922

 
 

 

Kong ørtoft.
Vore Læsere vil huske, at vi i flere Artikler har omtalt Læsødrengen Edv. Chr. Antonius Nielsen Ørtoft, der blev Konge paa en Ø ved Ny Guinea Matty Island.
Hans Fader, den gamle :Skomager Ørtoft i Strandby leve som bekendt endnu højt bedaget. Der er ikke i lange Tider hørt fra Kongen, der af de Indfødte kaldtes Kong Leonand. men udenrigsministeriet meddeler os i Dag at ministeriet igennem den kgl. Generalkonsul i Melbourne i 1922 har ladet anstille Eftersøgninger af hvilke det fremgaar. et Kong Ørtoft skal være død i Juli eller August 1920 paa sin Ø Matty Island
Hermed er altsaa dette mærkværdige Livseventyr afsluttet"


Det er ikke til at se fra hvilken avis udklippet kommer, men d. 14 juli 1924 forespurgte Vendsyssel Venstreblad  udenrigsministeriet, om de havde konkrete oplysninger, om Edvard